Toetsingscriteria

Toetsingscriteria voor de toekenning van een bijdrage door de Stichting Het Geleer.

 

 1. Bijdragen kunnen worden toegekend aan instellingen zonder een bedrijfsmatig karakter die actief zijn op sociaal, cultureel, cultuurhistorisch, maatschappelijk, medisch, godsdienstig en educatief terrein.
 2. Sportverenigingen, dan wel sportieve manifestaties uitsluitend bedoeld voor de uitoefening van de sport, behoren niet tot de primaire doelstelling van de Stichting.
 3. Het verlenen van bijdragen aan (blaas)muziekverenigingen gebeurt in principe alleen aan de algemeen erkende muziekverenigingen in Heeswijk, Dinther en Lossbroek die het tot hun taak rekenen om op te treden bij gebeurtenissen op het sociaal/maatschappelijke terrein in een van de dorpen.
 4. De instellingen  moeten gevestigd zijn in en het werkgebied hebben binnen de grenzen van de voormalige gemeente Heeswijk-Dinther, dan wel haar werkterrein vanuit de voormalige gemeente Heeswijk-Dinther hebben uitgebouwd. De bijdragen mogen alleen besteed worden aan activiteiten die uitgevoerd worden binnen het werkgebied van de voormalige gemeente Heeswijk-Dinther en moeten ten goede komen aan de inwoners van deze gemeenschap
 5. Een te verlenen bijdrage is altijd eenmalig en heeft geen structureel karakter.
 6. Een te verlenen bijdrage bedraagt maximaal 50% ( tot € 5000,00 ) van de te plegen investering. Investeringen tot  € 500,00 kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van 100%.
 7. Per instelling kan slechts eenmaal per 3 jaar een bijdrage worden toegekend.
 8. De voor een bijdrage in aanmerking komende investering kan gefaseerd worden over een periode van 2 jaar.
 9. Een aanvraag voor een bijdrage dient altijd plaats te vinden vóórdat de investering plaatsvindt. Verzoeken voor reeds gedane investeringen worden niet gehonoreerd.
 10. Op een aanvraag wordt binnen 4 maanden gereageerd..
 11. Indien op de aanvraag positief is beslist, kan op verzoek van de aanvrager een voorlopige bijdrage worden toegekend tot maximaal 80 % van de toezegging..
 12. Op basis van de in te dienen facturen wordt de voorlopige bijdrage omgezet in een definitieve.
 13. Afwijking van vorenstaande criteria door het bestuur van Stichting Het Geleer is altijd mogelijk, zonder dat hierover verantwoording wordt afgelegd..
Steun aanvragen

Voldoet u aan alle toetsingscriteria? Vul dan het aanmeldformulier in op deze website.

Aanmeldformulier