Aanmeldformulier

Het aanvragen van een financiele bijdrage is alleen mogelijk door gebruik te maken van het aanmeldformulier. Na volledige invulling kunt u de aanmelding digitaal versturen. U ontvangt vervolgens bericht dat verzending succesvol heeft plaatsgevonden.

Behandeling van de aanvraag vindt plaats in de eerstvolgende vergadering van het bestuur van de Stichting Het Geleer. Deze vergaderingen zijn vier keer per jaar in de eerste week van de maanden januari, april, juli en oktober. Daarvoor dient de aanvraag tenminste twee weken vóór afloop van de maand voordat de vergadering plaatsvindt te zijn ontvangen.

U ontvangt zo spoedig mogelijk na de vergadering waarin de aanvraag is behandeld, uitsluitsel over het besluit dat door het bestuur van de Stichting Het Geleer is genomen. 

 

 

Gegevens Organisatie

 

Gegevens Project

 
 
 
 
 
  Kosten *
 
 
Contactpersoon
 
 
 
 
  Voor wie
Rechtsvorm en Bestuur   Belangrijkste betrokkenen:
   
   
   
  Wanneer
 
  t/m
Financieel *  
 
  Waar
 
Bestanden uploaden  
* upload de volgende documenten:  
Uitreksel Kamer van Koophandel  
 
Begroting en dekkingsplan
  Onderbouwing (max 300 woorden)