Onlangs gesteunde projecten

In de loop van de jaren heeft Stichting Het Geleer veel verenigingen en organisaties kunnen steunen.

Hierbij een overzicht van de projecten die onlangs nog een bijdrage hebben ontvangen. In het Archief vindt u een volledige opsomming van alle projecten die in het verleden ( tot juli 2020) voor een subsidie in aanmerking zijn gekomen:

2023    Stichting Actief Burgerschap

           Bijdrage schaatsbaan 2023

2022    Gilde Sint Willibrordus

            Aanschaf warmtepomp

2022     Stichting Actief Burgerschap

            Bijdrage schaatsbaan Plein 1969

2022     Kon. Fanfare Sint Willibrord

            Bijdrage documentaire 200 jaar fanfare

2021     Stichting Samen Sterk

            Bijdrage in aanschaf twee duofietsen

2020     De Wojstap

            Boek geschiedenis Heeswijk-Dinther-Loosbroek

2020     Buro Lima

            Bijdrage in aanschaf snoezelruimte

2020     Stichting Het Hertenkampje

            aanleg electriciteit in schuilhut

2020     Stichting De Kilsdonkse Molen

             nieuwe website

2019      Parochie St. Servatius Loosbroek

             aanschaf electrische piano tbv koren

2019       IVN Bernheze

              inrichting knekelhuis als educatief centrum

2019       Koor Vivace

              aanschaf digitale piano

2019       Stal Bertus Loosbroek

              aanschaf bladblazer

2018       KBO Dinther

              aanschaf duo-fiets

2017       Willebrordcentrum Heeswijk

              aanschaf meubilair

2017       Project Bijzonder Wonen Abdijstate

              inrichting gezamenlijke huiskamer

2017       Bernhezer Senioren Orkest

              aanschaf uniformblouses

2016        Parochie St. Servatius Loosbroek

               renovatie oorlogsmonument

2016        Stichting Vrienden van Cunera/De Bongerd

               aanschaf Beleef TV

2016        Stal Bertus Loosbroek

               inrichting varkensstal

2016        Kon. Fanfare St. Willibrord

               aanschaf instrumentarium t.b.v. blazersklas

2016        Koor Amicanto

               aanschaf elektrische piano

2016        Stichting Vrienden Carnaval HDL

                boek 44 jaar

2015        Kerncommissie Loosbroek

               aanschaf geluidsapparatuur tbv dagbesteding

2015        Stichting Carnaval HDL

               vernieuwd en gerenoveerd podium ( tot 180 m2 ) t.b.v. alle verenigingen en 

               organisaties in HDL

2015        Stichting De Kilsdonkse Molen

               reservering t.b.v. project fluisterboort van molen tot kasteel

 2014        Willibrordcentrum Heeswijk

               verzinkbaar biljart en aanpassing vloer 

2014        Toneelvereniging Kantlijn

               bijdrage in aanschaf geluidsapparatuur

2014        Team HADEE Kwis 

               het prijzengeld voor de eerste HaDee kwis                                             

       
2014       Stichting HaDee film 24/24

              een bijdrage in de totstandkoming van een film                                          
               
        
2014       Stichting Jeugdcarnaval HDL

              de aanschaf van een stroomverdeler in De Zaert                                           
 

2014       Volkstuinvereniging De Koffiestraat

              bijdrage in de aanleg van een nieuwe omheining

         
2013      Harmonie  Sint-Servaes 

             bijdrage in realisatie nieuwe verenigingsruimte  

              

2013      Gilde Sint Willibrord Heeswijk

             bijdrage in uitgifte boek t.g.v. 50 jaar heroprichting

 

2013      IVN Bernheze 

             bijdrage in aanleg voetveer over de Aa bij Zwanenburg

 

2013      Popkoor IDDUS

             aanschaf van een stagepiano

 

2012      Basisschool St. Lambertus Loosbroek

             aanschaf van een picknicktafel bij Stal Bertus

 

2012      Meierijsche Museumboerderij Heeswijk

             renovatie vloerverwarming in de schop


 2011     Heemkundekring De Wojstap

             bijdrage in inrichting archiefzolder 

          
2011      KBO Dinther

             aanschaf computerapparatuur t.b.v. secretariaat 

                                          

2011      Stichting De Kilsdonkse Molen

             bijdrage in de uitgifte van boek over de restauratie

       
2011      Parochie St. Servatius Dinther 

             aanschaf van beamer + scherm t.b.v. filmbijeenkomsten                      
                                                                  
          
2011     Natuurtheater De Kersouwe

            bijdrage in renovatie van electrische installatie                                                                                                                                                                                  
                                     
          
 

Toelichting

De toegekende subsidiebedragen zijn zeer verschillend en afhankelijk van de ingediende begroting.