Archief

   
   
   
 
   
     
     

Alle gesteunde projecten van instellingen in Heeswijk-Dinther-Loosbroek vanaf 1991 tot en met 2023:

 

Basisschool St. Albertus

2007 educatief centrum Stal Bertus                                               

2012 picknick tafel bij Stal Bertus                                                  

2016 inrichting varkensstal Stal Bertus

2019 bladblazer Stal Bertus

 

Basisschool Het Mozaïk

2007 speeltoestellen                                                                   

 

Basisschool De Bolderik

2009 speeltoestellen                                                                   

 

Bernhezer Kunstkring

2003 kunstcamping                                                                     

 

Bernezorg/ Cunera de Bongerd

2009 materialenkar MIMAKKUS clowns

2016 aanschaf Beleef TV                                          

 

Boerenbond Loosbroek

2001 boek 100 jarig bestaan      

 

Buro Lima    

2020 bijdrage snoezelruimte                                              

 

Cabarat De Lachspiegel

2009 licht- en geluidinstallatie                                                     

 

Clemenskoor

2010 jubileumconcert                                                               

 

Comité Burgerslachtoffers

2005 oprichting monument en boek over slachtoffers WO II           

 

Cultureel Centrum Servaes

2008 biljart                                                                           

 

Cultureel Centrum De Wis

2008 biljart (geen gebruik van gemaakt)                                     

 

De Kilsdonkse Molen

2008 bliksembeveiliging in restauratieproject                                

2011 boek Uniek monument aan de Brabantse Aa                         

2015 fluisterboot van molen tot kasteel

2020 nieuwe website

 

De Zonnebloem

2005 boottocht 35 jarig bestaan                                                  

 

Dier en Tuinweide

2007 educatieve bebording                                                         

 

EHBO vereniging St. Raphaël

2004 AED instructieapparaat                                                         

 

EST 2006

2006 Europese Gildefeesten                                                         

 

Fazanterie

2001 fietsenrekken                                                                     

 

HADEE Kwis

2014 prijzengeld                                                                         

 

HaDee 24/24 film

2014 organisatie film over HaDee                                                  

 

Harmonie St-Servaes

2009 jeugdmuziekfeest                                                               

2005 uniformering                                                                      

2013 inrichting nieuwe verenigingsruimte                                       

 

Heemkundekring De Wojstap

1994 boek 2e wereldoorlog Henk van Driel                                    

1994 inrichting heemkamer                                                           

1998 boek oud-Indiëgangers                                                        

2001 digitale camera                                                                 

2004 jubileumboek                                                                      

2007 vorming digitaal filmarchief                                                    

2011 inrichten archiefzolder 

2020 boek geschiedenis Heeswijk Dinther Loosbroek                                                        

 

Het Hertenkampje

2020 aanleg electriciteit in schuilhut

 

IVN Bernheze

2013 voetveer over de Aa bij Zwanenburg   

2019 inrichting knekelhuis als educatief centrum                                 

 

Jeugdcarnaval HDL

2014 stroomverdeler                                                                  

 

Kasteel Heeswijk

1999 educatief project basisscholen                                               

2001 kasteelconcerten 2001                                                         

2004 ponton t.b.v. grachtoptredens                                                

 

KBO Dinther

2011 computer t.b.v. secretariaat/ledenadmie    

2018 aanschaf duofiets                            

 

Kerncommissie Loosbroek

1999 jubileumboek 25 jarig bestaan   

2015 afspeelapparatuur tbv dagbesteding                                            

 

Kon. Fanfare St. Willibrord

1997 jubileumboek 175 jarig bestaan                                            

2003 jeugdmuziekfestival                                                             

2009 pauken t.b.v. drumband  

2016 instrumentarium t.b.v. Blazersklas  

 

Koor Amicanto   

2016 elektrische piano                                                

 

Koor Vivace

2003 digitale piano                                                                       

2006 project Missa-Brevis                                                             

2019 digitale piano

 

Koor Zang en Vriendschap

2005 organisatie 25 jarig bestaan                                                   

 

Koren Loosbroek

1998 piano voor gezamenlijk gebruik                                             

 

KVO Dinther

2001 uniformen volksdansgroep                                                    

 

Meierijsche Museumboerderij

1992 inrichten educatieve ruimte en videofilm                                

1999 grasmaaier                                                                         

2007 Duurzaam Platteland                                                           

2012 vloerverwarming in schop                                                    

 

Natuurtheater De Kersouwe  

2002 project voor basisscholen                                                      

2005 muziekinstallatie                                                                  

2011 renovatie electrische installatie                                               

 

Orgelkring Heeswijk

1996 speciale concertreeks                                                           

 

Parochie H. Willibrordus Heeswijk

1995 kerkbank in Mariakapel                                                         

1998 restauratie kerkorgel                                                             

2004 cd-speler                                                                                                          

 

Parochie  St. Servatius Dinther

1997 leienactie t.b.v. onderhoud kerk                                            

2011 beamer + scherm t.b.v. filprojecten                                        

 

Parochie St. Servatius Loosbroek

1998 jubileumboek 100 jarig bestaan                                              

2003 restauratie kerk                                                                     

2016 renovatie oorlogsmonument

2019 electrische piano tbv koren

 

Popkoor IDDUS

2013 stagepiano                                                                         

 

Sint Barbara gilde

1996 gildemanifestatie bij 500 jarig bestaan                                    

2003 gildevaandel   

2018 bijdrage in zilverwand                                                                     

 

Sint Willibrordus gilde

1997 koninklijke erepenning                                                           

2004 boek t.g.v. 40 jaar heroprichting                                             

2013 boek t.g.v. 50 jaar heroprichting   

2022 aanschaf warmtepomp 

 

Stichting Actief Burgerschap

2022 bijdrage schaatsbaan Plein 1969

2023 bijdrage schaatsbaan Plein 1969

 

Stichting Carnaval HDL                                     

2015 gerenoveerd en vernieuwd podium t.b.v. alle verenigingen en organisaties

 

Stichting Samen Sterk HDL

2021 bijdrage in aanschaf twee duofietsen

 

Stichting Vrienden Carnaval HDL

2016  boek 44 jaar Carnaval HDL

 

Toneelclub KVO-NCB

2001 aanschaf coulissen   

                                                             

Toneelvereniging Kantlijn

2014 bijdrage in aanschaf geluidsapparatuur

 

TRV Bernheze

2008 project de Parelketting HDL  

                                                  

Volksdansclub LoVoKa

2008 muziekinstallatie                                                                   

 

Volkstuinver. De Koffiestraat

2014 aanschaf omheining                                                              

 

VVV Heeswijk-Dinther

1991 kantoorinrichting                                                                  

1996 fotocopieer apparatuur                                                           

1999 telefoon/fax                                                                         

 

Vereniging bijzonder wonen HDL/ Abdijstate

2017  inrichting gezamenlijke huiskamer 

 

Wereldwinkel Heeswijk-Dinther

1993 glasvitrine                                                                           

2006 uitstraling winkel Jonker Speelmanstraat    

 

Willibrordcentrum Heeswijk

2012 renovatie parochiehuis

2014 verzinkbaar biljart

2017 aanschaf meubilair                             

 

 

 

 

 

 

 

Alle projecten verschillend

Uit privacy-overwegingen zijn de uitgekeerde bedragen voor de projecten die in het archief zijn opgenomen niet vermeld. Bovendien zijn de projecten en de investeringen onderling niet vergelijkbaar. De begrotingen kunnen namelijk sterk uiteen lopen en dienen per project, in combinatie met de mogelijkheid van inbreng van en door andere fondsen, te worden beoordeeld.